Sunday, 15 May 2011

PUSAT PENGAMBILAN SETEMPAT KEMASUKAN KE INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL (TEVT) DAN INSTITUSI LATIHAN KEMAHIRAN AWAM (ILKA)

1 | P a g e

28  OKTOBER 2010 (KHAMIS)
1. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 2 April 2010 memutuskan bahawa
Pusat Pengambilan Setempat bagi kemasukan Kemasukan Ke Program
Sijil Dan Diploma Institusi Pendidikan Teknikal & Latihan Vokasional
(TEVT) Dan Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA)  untuk mengikuti
Program Sijil, Sijil Lanjutan, Diploma dan Diploma  Lanjutan akan
diselaraskan oleh Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP),
Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia mulai
tahun 2011.
2. Ia selaras dengan Dasar Kerajaan untuk mengarus  perdanakan
Pendidikan Teknikal & Latihan Vokasional serta Latihan Kemahiran telah
meningkatkan akses dan ekuiti lepasan sekolah menengah untuk
melanjutkan pengajian dalam bidang TEVT dan Kemahiran bagi
melahirkan Modal Insan Berkemahiran Tinggi demi merealisasikan status
Malaysia sebagai negara maju menjelang  tahun 2020.
3. Dimaklumkan bahawa terdapat 850 Institusi Latihan Kemahiran yang
meliputi 350 Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA) dan 500 Institusi
Latihan Kemahiran Swasta (ILKS) yang telah diakreditasikan oleh Jabatan
Pembangun Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia yang
menawarkan program di peringkat Sijil, Sijil Lanjutan, Diploma dan Diploma 2 | P a g e
Lanjutan.
4. Sejumlah 5 Kementerian terlibat dalam penawaran  kursus
berteraskan TEVT dan Kemahiran iaitu Kementerian Pengajian Tinggi,
Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia & Sukan, Kementerian
Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan Kementerian Pertanian dan Asas
Tani.
5. Agensi / Jabatan / ILKA dan Kementerian yang menawarkan
Program Sijil & Diploma adalah seperti berikut :-
5.1 Kementerian Pengajian Tinggi
• Jabatan Pengajian Politeknik (JPP)
• Jabatan Pengajian Kolej Komuniti (JPKK)
5.2 Kementerian Sumber Manusia
• Jabatan Tenaga Manusia
• Institut Latihan Perindustrian (ILP)
• Institut Teknikal Jepun (JMTI)
• Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC)
• Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
5.3 Kementerian Belia & Sukan
• Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN)
• Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)
5.4 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
Majlis Amanah Rakyat (MARA) 3 | P a g e
• Institut Kemahiran Mara (IKM)
• Kolej Kemahiran Tinggi Mara (KKTM)
5.5 Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani
• Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC),
6. Sejumlah 350 ILKA menawarkan Program Sijil dan Diploma yang
meliputi  IKBN, ILP, CIAST, NATC, ADTEC, JTM, JMTI dan Kolej
Komuniti.  Manakala Program Diploma TEVT ditawarkan di 27 buah
Politeknik seluruh negara bagi pengambilan tahun 2011 yang akan
dilaksanakan 2 kali setahun iaitu Julai dan Januari.
7. Kelayakan minimum untuk memohon program TEVT dan ILKA
adalah seperti berikut:
• Warganegara Malaysia ;
• Boleh Membaca, Menulis dan Mengira; dan
• Memenuhi Syarat Khas Kursus yang Ditetapkan oleh
Institusi.
8. Permohonan adalah terbuka terbuka kepada:
• Lepasan SPM/Setaraf; atau
• Lepasan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM); atau
• Lepasan Sekolah Menengah.
9. Permohonan kemasukan ke program TEVT dan ILKA dilaksanakan
secara serentak dengan permohonan kemasukan ke IPTA bagi Lepasan
SPM. Ia bertujuan agar pelajar dapat lebih peluang memohon pengajian di 4 | P a g e
IPTA, TEVT atau ILKA yang ditawarkan. Permohonan akan dilaksanakan
melalui kaedah 2 fasa :
• Fasa 1:  Mulai 1 November 2010 hingga 31 Disember 2010
                  (Lepasan SPM/Setaraf )
• Fasa 2:  Mulai 10 Januari hingga 4 April 2010
                  (Lepasan SPM/SKM/Lepasan Sekolah Menengah)
10.  Permohonan Fasa 1 ( Fasa Pendaftaran Permohonan), calon
dikehendaki memohon tanpa pilihan senarai kursus yang ditawarkan dan
hanya dikehendaki memilih bidang yang diminati.
11.  Permohonan Fasa 2 (Fasa Pengesahan Permohonan), calon
dikehendaki membeli Nombor Unik ID bernilai RM10.60 melalui agen
pemungut (Bank Simpanan Nasional). Calon juga dikehendaki
mengesahkan permohonan melalui memilih pilihan kursus yang
ditawarkan.  Calon juga boleh memohon ke program pengajian yang
ditawarkan di IPTA.  Fleksibiliti permohonan diwujudkan sama ada boleh
memohon ke IPTA sahaja  ATAU memohon ke TEVT/ILKA sahaja  ATAU
memohon kedua-dua institusi iaitu IPTA dan TEVT/ILKA.
12. Kerajaan dan KPT prihatin dalam menyampaikan dan
menyebarluaskan pelaksanaan dasar baru kerajaan serta maklumat terkini
dan tepat kepada rakyat khususnya pemohon, pelajar  lepasan sekolah,
lepasan SKM, ibu bapa serta masyarakat. Pekeliling  KPT mengenai
perubahan dasar, prosedur permohonan dan maklumat terkini permohonan
telah pun dihantar ke semua sekolah menengah serta  institusi yang
berkepentingan bagi menyatakan pelaksanaan dasar kerajaan. KPT juga 5 | P a g e
akan meneruskan pelaksanaan Karnival Pengajian Tinggi Negara (KPTN)
Kali Ke-7 Tahun 2011 dengan mengguna pakai kaedah penyampaian
secara pameran pendidikan dan seminar hala tuju pendidikan.
Pelaksanaan Karnival Pengajian Tinggi Negara secara `roadshow' di 11
zon seluruh negara akan bermula pada awal Januari 2011 hingga awal
April 2011. Pelbagai institusi termasuk IPTA, ILKA, Politeknik , Kolej
Komuniti, IPTS, PTPTN, MQA, JPA, MARA/Penaja dan sebagainya akan
turut serta dalam karnival ini. Maklumat lanjut mengenai KPTN sila layari
laman web kemasukan atau KPT.
  
13. Maklumat lanjut mengenai senarai kursus yang ditawarkan di TEVT
dan ILKA, dasar,  prosedur permohonan, kriteria pemilihan dan pekeliling
serta penganjuran Karnival Pengajian Tinggi Negara Tahun 2011 sila layari
Laman Web Kemasukan  http://upu.mohe.gov.my. 
Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar
Jabatan Pengajian Tinggi
Kementerian Pengajian Tinggi
28 Oktober 2011

sumber:http://www.politeknik.edu.my/webbpp/pdf_files/pengambilan.pdf

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grocery Coupons